En vecka med bra möten – med sikte på framtiden

Som rektor håller man i akademidialoger varje år där man diskuterar den pågående verksamheten vid MDH, samt vad som är på gång under det kommande året och kommande planeringsperiod. Senare i år följer ytterligare akademidialoger i en process som så småningom leder fram till verksamhetsuppdrag och budget för hela MDH:s verksamhet för 2017.

I måndags hade vi en gemensam akademidialog tillsammans med akademichefer och andra representanter från akademierna, dekaner, förvaltningschef, personalchef, kommunikationschef, bibliotekschef, chef för högskolans utbildnings- och forskningssektion och studentkårens ordförande.

Akademicheferna berättade för gruppen om hur verksamheten fortlöper under 2016 samt hur de ser på det kommande året och vad som är på gång inom respektive akademi. Tillsammans förde vi även diskussioner med siktet inställt på en lite längre tidsperiod, nämligen 2017 till 2022 – vilket är MDH:s kommande strategiperiod.

Hela torsdagens eftermiddag var ägnad åt chefsdialog. Sådana typer av möten sker några gånger per termin och då träffas alla chefer vid högskolan, både inom akademier, förvaltning och bibliotek. På agendan denna gång stod bland annat det så viktiga projektet med att skapa ett nytt campus Eskilstuna, och MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi.

Det känns mycket bra att tillsammans prata om det kommande året och gemensamt landa i viktiga frågor som rör hela MDH.

chefsdialog för webbChefsdialog med bra diskussioner

/ Paul Pettersson

Annonser

Alumner – viktiga ambassadörer för MDH

Varje år tar omkring 1 600 studenter examen här vid MDH. Våra studenter går vidare till jobb på kommuner, landsting, företag eller andra organisationer. Eller så väljer de att gå sin egen väg och startar företag.

Många gånger slår det mig hur många MDH-alumner jag träffar på olika positioner i företag runt om i vår region. Ett sådant tillfälle var på Guldstänksgalan den 10 mars där jag bland andra träffade VD:n för Create Business Incubator Mälardalen AB, Erik Hennerdal, och VD:n för Munktell Science Park Sasan Shaba, vilka båda är tidigare MDH-studenter. Sasan Shaba är även tidigare medarbetare här hos oss på MDH.

Årets innovatör vid Guldstänksgalan blev företaget Prindit AB och årets nystartare blev Privata barnmorskor TOL AB. Båda dessa företag är grundade och drivs av MDH-alumner. Vid nästan samtliga företag som var aktuella på Guldstänk jobbar tidigare MDH-studenter.

Vid en ceremoni i februari utsågs Gisele Mwepu, tidigare student vid datalogiprogrammet, till Årets alumn vid MDH. Gisele har startat företagen Soft Solutions Partner och Okapi Finance International och 2014 blev hon nominerad till Årets mest företagsamma människa i Västmanland.

Ytterligare en alumn har varit aktuell den senaste tiden. I mars släppte Hue Huynh, som läst informationsdesign med inriktning informativ illustration, den unika målarboken, Alfabetetes magiska värld, som riktar sig både till barn och vuxna.

Målet med utbildningarna här vid MDH är bland annat att ge en god kunskapsbas och ett brett kontaktnät att stå på inför framtiden och det väntande arbetslivet. Detta kan vi erbjuda genom pedagogiskt skickliga lärare, en stark forskningsanknytning och en väl etablerad samverkan med det omgivande samhället. Alumnerna är viktiga ambassadörer för MDH och det är med stolthet jag möter dem i olika sammanhang eller läser om dem i media.

guldstank2016Guldstänk 2016

/ Paul Pettersson

Paolo Roberto utmanar oss på MDH

MDH vill vara en attraktiv arbetsplats och att medarbetarna ska trivas och må bra. Sedan i höstas pågår därför MDH:s stora friskvårdssatsning. Det första momentet var en stegtävling där över 400 medarbetare deltog. Sedan dess har MDH bland annat erbjudit medarbetarna föreläsningar om kostvanor och just nu pågår även yogaträning.

På måndag drar nästa steg i MDH:s stora friskvårdssatsning igång. Alla medarbetare blir utmanade av Paolo Roberto att använda 15 minuter av sin tid per dag för att ägna sig åt funktionell träning. Vi får ett anpassat träningspass efter vår egen förmåga vilket gör att alla kan vara med.

I veckan var Paolo Roberto här och lagade mat med kockarna i Restaurang Nyckeln på MDH i Eskilstuna och Restaurang Rosenhill på MDH i Västerås. Efter lunchen gav han dessutom en inspirerande föreläsning om ett mer aktivt liv och hur man kan få in funktionell träning som en del av vardagen. Föreläsningen bjöd på mycket skratt och nya idéer. Jag passade på att få en pratstund med Paolo. Titta gärna på filmen!

https://youtu.be/Nrv_cuMAYQU

Så, på måndag drar vi igång med 15 med Paolo. Både utmanande, roligt och bra. Jag är med – hoppas att du som medarbetare också är det.

paul_Paolo

/ Paul Pettersson

Högskoledagen – ett första möte med MDH för många

I veckan är det dags för Högskoledagen på campus Eskilstuna och Västerås, vilket är MDH:s största studentrekryteringsevent under året. Över 3 000 gymnasieelever är inbjudna hit för att få inspiration om högskolestudier och för att få svar på eventuella frågor om vad det innebär att plugga på MDH. I år har Rudbeckianska gymnasiet i Västerås gjort Högskoledagen obligatorisk för alla elever i årskurs tre, vilket verkligen visar att eventet är viktigt för våra skolor i regionen.

Alla utbildningsprogram på grundnivå finns på plats vid Högskoledagen och representeras av bland annat programsamordnare och studenter. I år kommer dessutom alumner tillbaka hit till MDH för att hålla inspirationsföreläsningar om livet som student och om resan mot drömjobbet. Dessutom hålls en föreläsning som fokuserar på ingenjörsyrket. Våra alumner är viktiga ambassadörer för högskolan och det är givande – både för oss och förhoppningsvis för dem – när de återvänder till högskolan och deltar i verksamheten på olika sätt.

MDH:s studentrekrytering riktar sig i stor utsträckning mot ungdomar i åldern 18 till 24 år, men högskolan finns ju även till för personer som är mitt i livet. Kanske är det någon som jobbat länge inom en bransch och som nu vill byta bana? Högskoledagen är därför givetvis öppen för alla som är intresserade av högskolestudier.

För många som kommer hit på onsdag och torsdag blir besöket det allra första mötet med MDH. Därför känns det bra och viktigt att både medarbetare, studenter och alumner finns på plats för att ta emot och svara på alla frågor.

Jag ser fram emot att komma till jobbet i veckan och mötas av all nyfikenhet, kanske nervositet och förväntan hos alla våra besökare.

/ Paul Pettersson

hogskoledagen_blogg

 Högskoledagen på MDH i Västerås 2015

MDH, den modiga högskolan

MDH har genom åren varit mycket framgångsrik när det gäller att attrahera externa medel till forskningen. Tack vare MDH:s nära samverkan med den privata och offentliga sektorn i regionen, och forskningsfinansiärer som KKS, SSF, VR med flera, ligger den externa finansieringen för högskolans forskning och forskarutbildning idag på 63 procent. Inom vissa delar av forskningen, till exempel inom forskningsinriktningen Inbyggda system, är den externa finansieringen över 80 procent.

För att ytterligare öka den externa finansieringen tog MDH 2012 detta ett steg längre genom att påbörja ett strategiskt arbete med fundraising.  Det handlar om att möjliggöra extern finansiering för MDH:s forskning, men också att lyfta fram och göra den forskning som bedrivs på MDH mer känd. En synlig och stark forskning ger mervärde till varumärket MDH och bekräftar högskolan som en viktig samhällsbyggare.

2012 gjorde NoviPar, på uppdrag av MDH en utredning om högskolans förutsättningar att lyckas med fundraising som ett nytt sätt att få in externa medel. Utredningen resulterade i en rapport och en strategi, som MDH nu arbetar efter.

I högskolans organisation för fundraising finns en fundraiser, Lotti Svebéus, och en fundraisingkommitté där Johan Söderström, vd ABB Sverige, Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Per Westberg, före detta talman i riksdagen, Jan-Eric Sundgren senior advisor Volvo Group, samt jag själv, i egenskap av vikarierande rektor, medverkar.

Arbetet handlade initialt om att identifiera forskningsområden här på MDH som har potential att attrahera externa givare, ett arbete som fortsätter kontinuerligt idag. En viktig parameter enligt strategin är att området ska ha en starkt engagerad forskare, som är villig att kliva fram och berätta om sin forskning i externa sammanhang. Här har MDH verkligen hittat starka och modiga forskare som lyckas med detta. Den forskning som hittills har presenterats i externa fundraisingsammanhang är bland annat matematikdidaktik, framtidens vattenrening och hälso- och välfärdsteknik.

Det som händer just nu är möten, möten och ännu fler möten med representanter från privat och offentlig sektor i regionen, men även på ett nationellt plan. Häromveckan besökte jag bland annat Svenskt Näringsliv där jag och Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, träffade Tobias Krantz som leder Svenskt Näringslivs policy- och opinionsarbete kring utbildning, forskning och innovation.

I januari kom det första konkreta resultatet av det idoga arbete som så många här på MDH gör kring fundraising. Då stod det klart att Sparbanken Rekarne bidrar med 15 miljoner kronor för att stötta MDH att utveckla forskningsbaserade läromedel inom matematikundervisningen, något som inte finns idag i Sverige. Det handlar verkligen om ett gemensamt krafttag kring matematikundervisningen på landets skolor.  Själva arbetet kommer att ske genom ett forskningsprojekt med utgångspunkt i Eskilstuna kommun.

Vi är många på MDH som på olika sätt arbetar med att öka den externa finanseringen till högskolans forskning. Jag gillar att MDH är modig i det här sammanhanget och vågar sticka ut hakan, och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet.

/ Paul Pettersson

Eskilstunamöten med fokus på samverkan

Förra veckan avslutades med ett uppstartsmöte kring det nya samverkansavtalet mellan MDH och Eskilstuna kommun som signerades i december. Avtalet fokuserar på ett starkt näringsliv, en ökad social hållbarhet, en energieffektiv miljö och Eskilstuna som en attraktiv studentstad. För MDH:s räkning känns avtalet som ytterligare ett steg i rätt riktning mot att skapa värde och nytta, både för högskolans forskning och utbildning och för Eskilstuna som kommun och studentstad.

Den här veckan inleddes med ytterligare ett viktigt möte i Eskilstuna. Denna gång med Näringslivskommittén där representanter från kommunen och Eskilstunas näringsliv deltar. Bland annat är Eskilstuna fabriksförening och Munktell Science Park representerade och från MDH medverkar vanligtvis Lotti Svebéus som är högskolans fundraiser.

Vid mötet gav jag en lägesrapport om vad som händer just nu på MDH, där jag bland annat valde att nämna högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategi samt det stora projektet med att skapa ett nytt campus i Eskilstuna. Det är första gången som jag deltar i det här sammanhanget så det var glädjande att få höra hur positivt dessa aktörer ser på MDH:s utveckling för Eskilstuna och regionens bästa.

På tal om Munktell Science Park. I förra veckan blev det klart att Sasan Shaba är ny VD för MSP. Sasan är tidigare student och medarbetare vid MDH. Jag önskar honom lycka till i arbetet med att utveckla MSP:s verksamhet för Eskilstunas bästa.

/ Paul Pettersson

Fortsatt fokus på samproduktion i MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi

Vid måndagens sammanträde med högskolestyrelsen fattades beslut om MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi för 2017 till 2022, ett dokument som här på högskolan går under namnet FUS.

Den nya forsknings- och utbildningsstrategin fortsätter i samma anda som den föregående där fokus för MDH är samproduktion och samverkan med privata och offentliga aktörer. Målet är att högskolan ska fortsätta försörja regionen med kompetenta medarbetare, ny kunskap och innovationer.

Vår nya strategi genomsyras av Magna Chartas värdegrund; att utbildning och forskning inte ska åtskiljas. Detta ska göras på MDH genom fyra sammanhållna kollegier inom ekonomi, hälsa, utbildning och teknik. Målet är fler synergieffekter mellan utbildning och forskning, mellan kollegierna samt en ännu högre kvalitet i verksamheten. När det gäller forskningen lyfts i strategin att den ska, tillsammans med vår forskarutbildning, växa och attrahera ännu mer extern finansiering.

I FUS:en lyfts flera syften med MDH:s utbildning. Den ska bland annat förbereda studenterna för en nationell eller internationell karriär och ge dem rätt verktyg för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Sedan tidigare erbjuder MDH studenterna  på olika sätt kontakt med arbetsgivare tidigt i utbildningen, detta tack vare högskolans goda samverkan med regionens arbetsgivare. Den nya strategin tar detta ett steg längre och slår fast att studenter med examen från MDH ska kännetecknas av att ha en kärnkompetens relaterad till att MDH är just den samproducerande högskolan.

Till den nya strategin kommer långsiktiga mål att tas fram som ska gälla under hela strategiperioden. Tanken är att målen ska kunna revideras vid behov efter tre år, beroende på hur verksamheten och omvärlden förändras.

FUS:en har tagits fram under en lång period av en arbetsgrupp bestående av dekan Lene Martin, prodekan för forskning och forskarutbildning Anne Söderlund, prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå Peter Gustafsson och utbildnings- och forskningshandläggare Per Andersson. För att FUS:en ska spegla MDH:s verksamhet på ett rättvisande sätt, har kontinuerliga dialoger hållits med lärare och forskare vid högskolan under arbetets gång.

Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit i arbetet med den nya forsknings- och utbildningsstrategin. För MDH är det ett viktigt dokument som kommer att ligga till grund för hur högskolan utvecklas under perioden 2017-2022.

/ Paul Pettersson