Ta chansen och nominera din kandidat till hedersdoktor vid MDH

En hedersdoktor är en person som MDH antingen redan har en nära kontakt med eller gärna vill knyta kontakt med. Våra hedersdoktorer bidrar med nya perspektiv till våra studenter, forskare och lärare och en bred och djup kunskap inom sitt område.

Traditionen med hedersdoktorer, som har funnits vid MDH sedan 2002, handlar också om att fortsätta stärka vårt varumärke och öka kunskapen och kännedomen om högskolan som en stark forskningsaktör och en viktig utbildare av för samhället viktiga yrken.

Vår lista över hedersdoktorer börjar bli riktigt lång med elva kvinnor och elva män. Nu är det dags att lägga till fler namn. Det är medarbetarna vid högskolan som nominerar kandidater och fakultetsnämnden som fattar beslut. Vid Akademisk högtid den 28 april 2017 promoveras sedan vår nya hedersdoktor.

Den här gången är datumet den 10 juni viktigt att komma ihåg  – det är sista dagen att skicka in förslag. Så alla medarbetare: var med och påverka vem MDH utser som årets hedersdoktor! Ni hittar information om hur ni går tillväga för att nominera på vår internportal.

Björn Stigson och Bo Kjellen vid hedersdoktorernas dag 2012Björn Stigson och Bo Kjellén vid Hedersdoktorernas dag 2012.

/ Paul Pettersson

Annonser

Högskolestyrelsen sammanträder med nya och tidigare ledamöter

I måndags var det dags för det första sammanträdet med högskolans nygamla styrelse. Några av ledamöterna är helt nya och några av de tidigare har nya roller. Liselott Hagberg, landshövding i Sörmland, klev på som ordförande från och med detta möte och Jan-Eric Sundgren, senior advisor Volvo Group, tog över posten som vice ordförande. De externa ledamöterna i styrelsen representerar andra lärosäten och den privata och offentliga sektorn och bidrar med viktiga perspektiv, intressen och kompetens för högskolans räkning.

På agendan stod bland annat valregler och direktiv för höstens val av ny fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden och dess utskott har ett viktigt uppdrag med övergripande ansvar för kvaliteten i forskning och utbildning, på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå. Vid mötet beslutades om vissa justeringar, bland annat i utskottens sammansättning som från och med 2017 i något större utsträckning kommer att reflektera de fyra sammanhållna kollegier som beskrivs i den nya forsknings- och utbildningsstrategin för 2017 till 2022.

Styrelsen fattade också beslut om att Mälardalens studentkår även fortsättningsvis kommer att vara den erkända studentkåren här vid högskolan (beslutet gäller för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019). I dagarna blev det också klart att Joel Lindsten är ordförande för Mälardalens studentkår för perioden 2016 till 2017. För MDH är studentkåren en viktig  part, bland annat när det gäller studentinflytande och studenternas påverkan på den utbildning som vi ger.

Vid varje sammanträde med högskolestyrelsen föredrar projektledare Anna Gulyas och ekonomichef Björn Magnusson läget i projektet Nytt campus Eskilstuna. Styrelsen fick denna gång ta del av både en tillbakablick och planerna för den närmaste framtiden. Det nya campus Eskilstuna är verkligen ett viktigt projekt för MDH och framtiden, både vad gäller vår verksamhet och i rekryteringen av nya studenter och medarbetare.

Sammanfattningsvis gläder det mig att kunna konstatera att det var ett mycket positivt styrelsemöte och att både gamla och nya ledamöter visade stort engagemang för MDH. Det bådar gott inför framtiden!

nyttcampuseskilstuna

Skiss över det nya campus Eskilstuna

Här är MDH:s styrelse

MDH deltar i Vinnovas testpilot för ny samverkansmodell

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. För MDH är samverkan med privat och offentlig sektor en naturlig del av vår verksamhet och så har det varit sedan vi grundades 1977. Därför är det en självklarhet att vi har valt att delta i de två testpiloter som Vinnova genomför som en del av utvärderingen av modellen.

I höstas genomförde Vinnova den första testpiloten. Den handlade om hur lärosätenas samverkanstrategier och implementeringen av dem ser ut och fungerar. MDH fick högsta betyg och 2,8 miljoner kronor av de totalt 60 miljoner kronor som fördelats mellan 27 lärosäten. Det var verkligen en bekräftelse på att MDH är den samproducerande högskolan. Vi toppade utvärderingarna och vi har fått så mycket tilldelade medel som det var möjligt för oss att få.

Just nu pågår testpilot 2 där fokus istället ligger på lärosätenas samverkansaktiviteter och resultat. I den här piloten utvärderas också hur de externa parterna involveras och hur resultatet ser ut hos dem. I utlysningen skulle MDH välja ut 5-10 samverkansaktiviteter som skulle stå som goda exempel för högskolans framgångsrika samverkan. De aktiviteter som är med i vår ansökan i testpilot 2 är:

  • Avtalet med ABB
  • Avtalet med Volvo
  • Energiingenjörsprogrammet med inriktning mot elektroteknik
  • Entreprenöriellt lärande
  • Framtidens energi
  • MITC
  • Räkna med Västerås
  • Samhällskontraktet

Urvalet av vilka aktiviteter som vi skulle ha med i ansökan gjordes bland annat i Samverkansrådet och i Ledningsgruppen. Urvalet var inte lätt att göra. Det var inte svårt att hitta goda exempel på samverkansaktiveter – tvärtom. MDH är full av lyckosamma och framgångsrika exempel på samverkan med vårt omgivande samhälle.

I slutet av veckan åker jag, vikarierande prorektor Peter Gustafsson och akademicheferna Pia Lindberg och Thomas Wahl till Vinnova för en bedömningsintervju. Ska bli kul att presentera MDH:s samverkan i mer detalj!

/ Paul Pettersson

 

Fokus på hållbar framtid vid Hedersdoktorernas dag 2016

Igår var en dag i hållbarhetens tecken här på MDH. Det är femte året som Hedersdoktorernas dag arrangeras och denna gång gästades vi av 2008 års hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget. I sin föreläsning konstaterade Karl-Henrik att avgörande för att kunna skapa ett framtida hållbart samhälle är att världens ledare har rätt kunskap och förståelse och att de ser helheten.

Den intressanta och inspirerande föreläsningen följdes av en paneldiskussion som gav många intressanta vinklar och perspektiv på hållbarhet. Våra MDH-forskare Emma Nehrenheim och Clas Eriksson bidrog med miljö- och ekonomiperspektiven. Våra samverkansparter Niklas Gunnar Mälarenergi, Mats Tapper Peab Bostad och Johan Wennhall Västerås stad, delade med sig av sina tankar kring hållbarhet med fokus på energi- och byggfrågor och den sociala hållbarheten.

Paneldiskussionen följdes av rundabordssamtal i vilka också forskarna Bozena Guziana, Anders Fundin, Helena Blomberg, Fredrik Wallin och prodekan Anne Söderlund deltog.

På kvällen bjöd jag in till middag i ledningens lokaler på campus Västerås. Förutom Karl-Henrik Robért med respektive, panel- och rundabordssamtalsdeltagarna deltog också dekan Lene Martin, vikarierande prorektor Peter Gustafsson och förvaltningschef Marie Eriksson. Fortsatta intressanta middagsdiskussioner med fokus på en hållbar framtid avslutade Hedersdoktorernas dag 2016.

MDH var den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad redan 1999 och för oss har hållbar utveckling en stor betydelse. Det känns bra att tillägna en hel dag åt den för oss alla så viktiga fråga och jag vill tacka alla som var med och bidrog på olika sätt.

hddDekan Lene Martin och hedersdoktor Karl-Henrik Robért

/ Paul Pettersson

Flera kvitton på att MDH är en högskola i framkant

MDH är sedan 2013 Preferred Research Partner hos Volvo, en långsiktig samverkan med fördelar för båda parter. Avtalet gäller Inbyggda system och Produktionsteknik, två inriktningar där MDH har haft en utbredd samverkan med Volvo sedan många år – både inom grundutbildningen och forskningen.

Tack vare att de senaste tre avtalsåren har varit så framgångsrika, förlängs det nu med ytterligare tre år, något som firades stort på campus Eskilstuna idag. Och imorgon fortsätter firandet på campus Västerås, bland annat med invigning av  vårt nya Volvo-laboratorium.

MDH har strategiska avtal med flera aktörer, både inom den privata och den offentliga sektorn. Samhällskontraktet kanske är det som är mest känt, där högskola, landsting och kommuner i Sörmland och Västmanland tillsammans arbetar för att utveckla regionen. Att parter som dessa och som ABB, Westinghouse, Regionförbundet Sörmland, Bombardier, Västmanlands kommuner och landsting, Eskilstuna energi och miljö, Mälarenergi, Vafab miljö och Volvo, satsar på strategisk samverkan med MDH är verkligen ett kvitto på att vår verksamhet ligger i framkant, både inom utbildningen och forskningen.

Flera kvitton på att MDH har en hög profil när det gäller just kvalitet har kommit den senaste tiden. Häromdagen kom beskedet att EU-kommissionen beviljar MDH 60 miljoner kronor för att leda ett forskningsprojekt som ska utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras.

Ett annat exempel är det nya forskningsprojektet inom hälso- och välfärdsteknik som ska starta vid MDH. Det är alla Sveriges hjälpmedelsverksamheter som, första gången, går samman och gemensamt finansierar ett forskningsprojekt på det här sättet.

Tidigare den här månaden blev det också klart att KK-stiftelsen finansierar en ny företagsforskarskola vid MDH, ITS ESS-H. Tillsammans med flera företag som jobbar med tillförlitliga sensorsystem för främst hälsoteknik ska MDH utveckla teknik som kan effektivisera morgondagens hälsovård.

Imorgon fortsätter som sagt firandet av vårt förlängda avtal med Volvo, men MDH har verkligen ännu mer att fira tack vare alla dessa kvitton på att högskolan är en samverkanspart att räkna med.

IMG_3689 (2)

Förlängning av Volvo-avtalet! Här med Anna Bärgård MDH, Monica Ringvik Volvo, Yvonne Eriksson MDH och Urban Wass Volvo

/ Paul Pettersson

 

Världens ledare och hållbar utveckling i fokus på årets Hedersdoktorernas dag

Karl-Henrik Robrt_coverDen 28 april arrangerar MDH Hedersdoktorernas dag, den dag vi varje år uppmärksammar våra hedersdoktorer och vetenskapen här vid MDH. I år har vi valt temat ”Vägen till ett hållbart samhälle” och ser fram emot att välkomna hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt. Han utsågs till hedersdoktor vid MDH 2008 för sitt arbete med att öka kunskapen kring hållbar utveckling  i samhället. Han är kanske mest känd för att vara grundare av organisationen ”Det naturliga steget” och är en av de personer som verkligen har påverkat politiker, akademiker och organisationer i hållbarhetsfrågan. Då det också är en fråga som är viktig för MDH hoppas jag att många studenter och medarbetare tar möjligheten att lyssna på vår hedersdoktor.

Årets Hedersdoktorernas dag bjuder också på en ny programpunkt. Förutom Karl-Henriks  föreläsning, där han utgår ifrån tanken att den största utmaningen för planetens överlevnad är att världens ledare tar frågan om hållbar utveckling på allvar, blir det också en paneldiskussion med representanter från akademi, samhälle och näringsliv. Från MDH deltar Emma Nehrenheim, docent och universitetslektor i miljöteknik och Clas Eriksson, professor i nationalekonomi.

I panelen sitter också Johan Wennhall, processägare för social hållbarhet i Västerås stad, Niklas Gunnar, affärsområdeschef Värme på Mälarenergi AB och Mats Tapper, regionchef för Peab Bostad i Västerås.

En större grupp forskare kommer sedan tillsammans med panelen att ha rundabordssamtal ledda av högskolans dekan Lene Martin.

Föreläsningen och paneldiskussionen hålls i sal Alfa klockan 13.15-14.30 på MDH i Västerås den 28 april. Efteråt bjuds alla på fika och då finns också möjligheter att ställa frågor. Jag ser fram emot en intressant dag med spännande diskussioner och frågor. Vi ses där!

/ Paul Pettersson

 

Sista ansökningsdag på fredag

Majoriteten av de studenter som söker sig till MDH kommer från Sörmland och Västmanland och många av dem väljer sedan att stanna kvar i regionen efter examen. I möten med företag, kommuner och organisationer får jag ofta höra att det är viktigt och värdefullt att ha en högskola nära tillhands. Det handlar både om forskningen som genom samverkan med regionala parter kommer till värde och nytta för samhället, och om MDH:s studenter som efter avslutad utbildning har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. MDH spelar verkligen en viktig roll som kompetensförsörjare och kunskapsbank.

På fredag är det 15 april och sista ansökningsdag till hösten 2016. Förra året minskade antalet ansökningar till landets lärosäten generellt, men MDH såg en ökning på fyra procent. Ett framgångsrikt exempel var vårt nya energiingenjörsprogram med den unika inriktningen mot elektroteknik. Utbildningen, som ges i samverkan med ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse Electric Sweden, hade dubbelt så många förstahandssökanden jämfört med rekryteringsmålet.

Nu till hösten erbjuder MDH två nya program: statsvetarprogrammet och kandidatprogrammet i teknisk matematik. Det internationella marknadsföringsprogrammet, som tidigare hade en allmän inriktning, har också från hösten en ny inriktning mot tyska.

Sedan en tid tillbaka pågår MDH:s studentrekryteringskampanj för fullt. Det är med stolthet jag ser våra studenter på MDH-annonser i tunnelbanan i Stockholm, på dn.se och andra sajter, på bussar och i busskurer i Eskilstuna och Västerås. Nu inväntar vi med spänning ansökningsstatistiken för höstterminen 2016!

Buss_2 (1)

/ Paul Pettersson