Flera kvitton på att MDH är en högskola i framkant

MDH är sedan 2013 Preferred Research Partner hos Volvo, en långsiktig samverkan med fördelar för båda parter. Avtalet gäller Inbyggda system och Produktionsteknik, två inriktningar där MDH har haft en utbredd samverkan med Volvo sedan många år – både inom grundutbildningen och forskningen.

Tack vare att de senaste tre avtalsåren har varit så framgångsrika, förlängs det nu med ytterligare tre år, något som firades stort på campus Eskilstuna idag. Och imorgon fortsätter firandet på campus Västerås, bland annat med invigning av  vårt nya Volvo-laboratorium.

MDH har strategiska avtal med flera aktörer, både inom den privata och den offentliga sektorn. Samhällskontraktet kanske är det som är mest känt, där högskola, landsting och kommuner i Sörmland och Västmanland tillsammans arbetar för att utveckla regionen. Att parter som dessa och som ABB, Westinghouse, Regionförbundet Sörmland, Bombardier, Västmanlands kommuner och landsting, Eskilstuna energi och miljö, Mälarenergi, Vafab miljö och Volvo, satsar på strategisk samverkan med MDH är verkligen ett kvitto på att vår verksamhet ligger i framkant, både inom utbildningen och forskningen.

Flera kvitton på att MDH har en hög profil när det gäller just kvalitet har kommit den senaste tiden. Häromdagen kom beskedet att EU-kommissionen beviljar MDH 60 miljoner kronor för att leda ett forskningsprojekt som ska utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras.

Ett annat exempel är det nya forskningsprojektet inom hälso- och välfärdsteknik som ska starta vid MDH. Det är alla Sveriges hjälpmedelsverksamheter som, första gången, går samman och gemensamt finansierar ett forskningsprojekt på det här sättet.

Tidigare den här månaden blev det också klart att KK-stiftelsen finansierar en ny företagsforskarskola vid MDH, ITS ESS-H. Tillsammans med flera företag som jobbar med tillförlitliga sensorsystem för främst hälsoteknik ska MDH utveckla teknik som kan effektivisera morgondagens hälsovård.

Imorgon fortsätter som sagt firandet av vårt förlängda avtal med Volvo, men MDH har verkligen ännu mer att fira tack vare alla dessa kvitton på att högskolan är en samverkanspart att räkna med.

IMG_3689 (2)

Förlängning av Volvo-avtalet! Här med Anna Bärgård MDH, Monica Ringvik Volvo, Yvonne Eriksson MDH och Urban Wass Volvo

/ Paul Pettersson

 

Världens ledare och hållbar utveckling i fokus på årets Hedersdoktorernas dag

Karl-Henrik Robrt_coverDen 28 april arrangerar MDH Hedersdoktorernas dag, den dag vi varje år uppmärksammar våra hedersdoktorer och vetenskapen här vid MDH. I år har vi valt temat ”Vägen till ett hållbart samhälle” och ser fram emot att välkomna hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt. Han utsågs till hedersdoktor vid MDH 2008 för sitt arbete med att öka kunskapen kring hållbar utveckling  i samhället. Han är kanske mest känd för att vara grundare av organisationen ”Det naturliga steget” och är en av de personer som verkligen har påverkat politiker, akademiker och organisationer i hållbarhetsfrågan. Då det också är en fråga som är viktig för MDH hoppas jag att många studenter och medarbetare tar möjligheten att lyssna på vår hedersdoktor.

Årets Hedersdoktorernas dag bjuder också på en ny programpunkt. Förutom Karl-Henriks  föreläsning, där han utgår ifrån tanken att den största utmaningen för planetens överlevnad är att världens ledare tar frågan om hållbar utveckling på allvar, blir det också en paneldiskussion med representanter från akademi, samhälle och näringsliv. Från MDH deltar Emma Nehrenheim, docent och universitetslektor i miljöteknik och Clas Eriksson, professor i nationalekonomi.

I panelen sitter också Johan Wennhall, processägare för social hållbarhet i Västerås stad, Niklas Gunnar, affärsområdeschef Värme på Mälarenergi AB och Mats Tapper, regionchef för Peab Bostad i Västerås.

En större grupp forskare kommer sedan tillsammans med panelen att ha rundabordssamtal ledda av högskolans dekan Lene Martin.

Föreläsningen och paneldiskussionen hålls i sal Alfa klockan 13.15-14.30 på MDH i Västerås den 28 april. Efteråt bjuds alla på fika och då finns också möjligheter att ställa frågor. Jag ser fram emot en intressant dag med spännande diskussioner och frågor. Vi ses där!

/ Paul Pettersson

 

En vecka med bra möten – med sikte på framtiden

Som rektor håller man i akademidialoger varje år där man diskuterar den pågående verksamheten vid MDH, samt vad som är på gång under det kommande året och kommande planeringsperiod. Senare i år följer ytterligare akademidialoger i en process som så småningom leder fram till verksamhetsuppdrag och budget för hela MDH:s verksamhet för 2017.

I måndags hade vi en gemensam akademidialog tillsammans med akademichefer och andra representanter från akademierna, dekaner, förvaltningschef, personalchef, kommunikationschef, bibliotekschef, chef för högskolans utbildnings- och forskningssektion och studentkårens ordförande.

Akademicheferna berättade för gruppen om hur verksamheten fortlöper under 2016 samt hur de ser på det kommande året och vad som är på gång inom respektive akademi. Tillsammans förde vi även diskussioner med siktet inställt på en lite längre tidsperiod, nämligen 2017 till 2022 – vilket är MDH:s kommande strategiperiod.

Hela torsdagens eftermiddag var ägnad åt chefsdialog. Sådana typer av möten sker några gånger per termin och då träffas alla chefer vid högskolan, både inom akademier, förvaltning och bibliotek. På agendan denna gång stod bland annat det så viktiga projektet med att skapa ett nytt campus Eskilstuna, och MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi.

Det känns mycket bra att tillsammans prata om det kommande året och gemensamt landa i viktiga frågor som rör hela MDH.

chefsdialog för webbChefsdialog med bra diskussioner

/ Paul Pettersson

Paolo Roberto utmanar oss på MDH

MDH vill vara en attraktiv arbetsplats och att medarbetarna ska trivas och må bra. Sedan i höstas pågår därför MDH:s stora friskvårdssatsning. Det första momentet var en stegtävling där över 400 medarbetare deltog. Sedan dess har MDH bland annat erbjudit medarbetarna föreläsningar om kostvanor och just nu pågår även yogaträning.

På måndag drar nästa steg i MDH:s stora friskvårdssatsning igång. Alla medarbetare blir utmanade av Paolo Roberto att använda 15 minuter av sin tid per dag för att ägna sig åt funktionell träning. Vi får ett anpassat träningspass efter vår egen förmåga vilket gör att alla kan vara med.

I veckan var Paolo Roberto här och lagade mat med kockarna i Restaurang Nyckeln på MDH i Eskilstuna och Restaurang Rosenhill på MDH i Västerås. Efter lunchen gav han dessutom en inspirerande föreläsning om ett mer aktivt liv och hur man kan få in funktionell träning som en del av vardagen. Föreläsningen bjöd på mycket skratt och nya idéer. Jag passade på att få en pratstund med Paolo. Titta gärna på filmen!

https://youtu.be/Nrv_cuMAYQU

Så, på måndag drar vi igång med 15 med Paolo. Både utmanande, roligt och bra. Jag är med – hoppas att du som medarbetare också är det.

paul_Paolo

/ Paul Pettersson

MDH, den modiga högskolan

MDH har genom åren varit mycket framgångsrik när det gäller att attrahera externa medel till forskningen. Tack vare MDH:s nära samverkan med den privata och offentliga sektorn i regionen, och forskningsfinansiärer som KKS, SSF, VR med flera, ligger den externa finansieringen för högskolans forskning och forskarutbildning idag på 63 procent. Inom vissa delar av forskningen, till exempel inom forskningsinriktningen Inbyggda system, är den externa finansieringen över 80 procent.

För att ytterligare öka den externa finansieringen tog MDH 2012 detta ett steg längre genom att påbörja ett strategiskt arbete med fundraising.  Det handlar om att möjliggöra extern finansiering för MDH:s forskning, men också att lyfta fram och göra den forskning som bedrivs på MDH mer känd. En synlig och stark forskning ger mervärde till varumärket MDH och bekräftar högskolan som en viktig samhällsbyggare.

2012 gjorde NoviPar, på uppdrag av MDH en utredning om högskolans förutsättningar att lyckas med fundraising som ett nytt sätt att få in externa medel. Utredningen resulterade i en rapport och en strategi, som MDH nu arbetar efter.

I högskolans organisation för fundraising finns en fundraiser, Lotti Svebéus, och en fundraisingkommitté där Johan Söderström, vd ABB Sverige, Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Per Westberg, före detta talman i riksdagen, Jan-Eric Sundgren senior advisor Volvo Group, samt jag själv, i egenskap av vikarierande rektor, medverkar.

Arbetet handlade initialt om att identifiera forskningsområden här på MDH som har potential att attrahera externa givare, ett arbete som fortsätter kontinuerligt idag. En viktig parameter enligt strategin är att området ska ha en starkt engagerad forskare, som är villig att kliva fram och berätta om sin forskning i externa sammanhang. Här har MDH verkligen hittat starka och modiga forskare som lyckas med detta. Den forskning som hittills har presenterats i externa fundraisingsammanhang är bland annat matematikdidaktik, framtidens vattenrening och hälso- och välfärdsteknik.

Det som händer just nu är möten, möten och ännu fler möten med representanter från privat och offentlig sektor i regionen, men även på ett nationellt plan. Häromveckan besökte jag bland annat Svenskt Näringsliv där jag och Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, träffade Tobias Krantz som leder Svenskt Näringslivs policy- och opinionsarbete kring utbildning, forskning och innovation.

I januari kom det första konkreta resultatet av det idoga arbete som så många här på MDH gör kring fundraising. Då stod det klart att Sparbanken Rekarne bidrar med 15 miljoner kronor för att stötta MDH att utveckla forskningsbaserade läromedel inom matematikundervisningen, något som inte finns idag i Sverige. Det handlar verkligen om ett gemensamt krafttag kring matematikundervisningen på landets skolor.  Själva arbetet kommer att ske genom ett forskningsprojekt med utgångspunkt i Eskilstuna kommun.

Vi är många på MDH som på olika sätt arbetar med att öka den externa finanseringen till högskolans forskning. Jag gillar att MDH är modig i det här sammanhanget och vågar sticka ut hakan, och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet.

/ Paul Pettersson

Avslut på MDH

Framsteg inom forskningen sker varje dag här på MDH och nya forskningsresultat kommer ofta samhället till godo omgående i något av alla våra samverkansprojekt. Ofta spelar doktorander en avgörande roll i forskningen. Vår utbildning på forskarnivå sker inom tio ämnen och högskolan samarbetar också i flera nationella forskarskolor.

Hittills i år har redan tre forskarstuderande försvarat sina doktors- eller licenciatavhandlingar och i veckan var det Svetlana Girs tur att försvara sin doktorsavhandling i datavetenskap. Vi har alla anledning att vara stolta över de forskarstudier våra doktorander bedriver, men mest av allt är det naturligtvis en bedrift av de närmast inblandade, dvs doktoranderna och deras handledare.

Under 2015 utfärdades totalt 20 doktorsexamina vid högskolan vilket är en ökning i jämförelse med åren innan. I år förväntas fler forskarstuderande än någonsin försvara sin doktors- eller licentiatavhandling här vid MDH.

I fredags var det avtackning av vår tidigare rektor Karin Röding. Många gäster samlades för att tacka Karin för hennes tid på MDH och lyckönska henne i sin nya roll som statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning. Bland gästerna sågs bland annat våra båda värdläns landshövdingar, ledningarna för våra två värdkommuner, landstingsledningar, ledningspersoner från regionens stora bolag, samt givetvis många tidigare och nuvarande kollegor på MDH. Bland dessa vill jag särskilt nämna MDH:s första rektor, Ivan Öberg, som var på plats för att tacka av Karin.

Under mottagningen bjöds på många tal, överraskningar och inte minst underhållning av våra kammarmusikstudenter. Jag blev som vanligt mycket imponerad av deras framträdande. Studenterna Sally Karlberg, Marie Johansson, Rebecca Hellbom, Amelie Flink och Frida Bergquist bjöd på musik och sång. Staffan Sandström ackompanjerade på flygel och konstnärlig ledare var Lena Hellström Färnlöf.

Vilka talanger vi har här på MDH!

karin-och-ivanKarin Röding och Ivan Öberg

personalbilder samt rektor Karins avslutsmingel Foto Jonas BilbergRebecca Hellbom, Amelie Flink och Frida Bergquist

/ Paul Pettersson

 

Den första veckan som vikarierande rektor för MDH

I förra veckan blev det klart att MDH:s tidigare rektor Karin Röding blir ny statssekreterare till Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning. Jag har haft förmånen att jobba med Karin under flera år och kan konstatera att hon verkligen gjort en stark insats för att synliggöra MDH och flyttat fram högskolans positioner de senaste åren.

I och med att Karin slutade blev jag som prorektor ställföreträdande rektor och jag är från idag vikarierande rektor, efter beslut av regeringen. Vi är i ett läge där MDH har god ekonomi, bra och tydliga rutiner och jag kommer – tillsammans med övriga i ledningen – att göra allt jag kan för att MDH ska fortsätta att utvecklas under perioden fram till dess att regeringen har utsett en ny rektor.

Ett av mina första uppdrag var att i tisdags delta vid den årligen återkommande rektorsträffen i Steningevik där landets alla högskole- och universitetsrektorer träffar ministern för högre utbildning och forskning. Som traditionen bjuder deltog också statsrådets statssekreterare, dvs Karin Röding, som fick ett mycket varmt välkomnande i sin nya roll av sina tidigare rektorskollegor.

Ministern höll inledningsvis ett anförande där hon talade om flyktingsituationen och dess långsiktiga konsekvenser på bland annat validering och behovet av lärare. Stadsrådet redogjorde också för ett antal pågående processer såsom uppdrag kring jämställdhetsintegrering, internationalisering och antagningssystemet till högre utbildningar.

I onsdags träffade jag, tillsammans med UFO-chefen Malin Gunnarsson och ekonomichefen Björn Magnusson, riksdagsbänkarna för Sörmland och Västmanland. Mötet hålls årligen sedan 2013 i riksdagen och arrangerades i år av landshövdingen i Sörmland, Liselott Hagberg. Vi fick där möjlighet att presenterade en lägesrapport från MDH där vi bland annat berörde högskolestyrelsens ställningstaganden inför FUS 2017-2022 och MDH:s inspel till regeringen avseende den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Glädjande nog var uppslutningen god och frågorna många från riksdagsledamöterna.

/ Paul Pettersson

paul-presentation