Rösta i valet till nämnd och utskott – påverka utbildningen och forskningen vid MDH

Under den här veckan är det så dags för högskolans val av ledamöter till fakultetsnämnden och utskotten. Med ett MDH-övergripande perspektiv bevakar och arbetar de med innehållet och kvaliteten i vår utbildning och forskning. Ett minst sagt viktigt uppdrag!

Det funkar så att ledamöterna i nämnden och de tre utskotten (utbildning, forskning och utbildning på forskarnivå) röstas fram av sina kollegor. Våra fyra akademier finns representerade och genom den här veckans val kommer lärarrepresentanterna att komma från de fyra kollegierna Hälsa, Ekonomi, Teknik och Utbildning – som är en väsentlig aspekt i vår nya forsknings- och utbildningsstrategi. I nämnd och utskott sitter också student- och doktorandrepresentanter. I nämnden finns också externa ledamöter som en viktig koppling till vårt omgivande samhälle.

Idag börjar valet och pågår fram till fredag den 21 oktober. Jag vill uppmana dig som får, att rösta på de kandidater som du tycker ska representera dig och kollegiet de kommande åren. Att rösta i valet till fakultetsnämnden och de tre utskotten är verkligen att vara med och påverka utbildningen och forskningen vid MDH!

På vår internportal finns alla kandidaterna presenterade, så gå in där och läs innan du lägger din röst!

hogtid_bloggbildBilder från akademisk högtid 2013

/ Paul Pettersson

Stor uppslutning på Forskarfredag

I fredags arrangerades årets Forskarfredag runt om i landet. En viktig aspekt av den forskning som bedrivs här vid högskolan, är att se till att göra den känd för allmänheten och Forskarfredag är verkligen ett bra tillfälle för just detta. Från MDH deltog flera forskare med en mängd föreläsningar, webbinarium, filmvisning och visning av konkreta forskningsresultat.

På eftermiddagen hölls tävlingen Forskar Grand Prix där det gäller att kommunicera sin forskning på bästa sätt. I år deltog forskarna Elaine Åstrand, Caroline Eklund, Richard Thygesen, Jakob Eklund och Martina Norling. Var och en presenterade sin forskning på fyra minuter och sen gjorde juryn sin bedömning och publiken röstade. Den som till sist kammade hem segern var Caroline Eklund som kommer att representera MDH i riksfinalen i Stockholm den 29 november. Grattis Caroline!

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som på olika sätt var med och bidrog till att över 900 personer tog del av MDH:s forskning och kunskap. Vilken uppslutning – både av medarbetare, besökare och media!

forskarfredagCaroline Eklund, Mehrdad Darvishpour och Magnus Otterskog – några av de MDH-forskare som deltog på Forskarfredag.

Läs gärna artikeln på mdh.se om Forskarfredag

/ Paul Pettersson

Hurra för högskolebiblioteket!

Idag var jag en av många som firade att Högskolebiblioteket har ett nytt bibliotekssystem, något som uppmärksammades på båda våra campusorter. Biblans verksamhet är verkligen ett nav för MDH:s studenter, forskare och lärare och erbjuder både en inspirerande arbets- och studiemiljö och en mängd med verktyg, databaser och support.

Under våren har högskolebiblioteket på campus Västerås fått en rejäl ansiktslyftning med många nya studieplatser, tysta zoner, ny belysning och en mer ”loungeaktig” känsla. Den nya miljön verkar vara mycket uppskattad – det är alltid mycket studenter på plats som sitter själva och läser eller pluggar tillsammans. Kul att det blev så bra!

De pampiga lokalerna på vårt biblioteket i Västerås fylldes under fredagen dessutom av skön musik, framförd av de duktiga studenterna från vårt kammarmusikprogram. Jag hade tyvärr inte möjlighet att stanna kvar och lyssna, men varje gång jag tar del av deras framträdanden i olika sammanhang – till exempel på avslutningshögtiden, på akademisk högtid, på lunchkonserter – blir jag lika stolt. Tänk vilka talanger som studerar här hos oss!

biblioteketHögskolebibliotekets chef Lisa Petersen håller tal under firandet av det nya bibliotekssystemet.

/ Paul Pettersson

Med stolthet tar jag del av MDH:s forskning

Vid MDH bedrivs, minst sagt, spännande forskning. Under de två senaste veckorna har jag kunnat läsa artiklar på mdh.se om flera exempel på hur MDH:s forskare och doktorander bidrar till samhällets utveckling. Kolla bara på det här:

Industridoktoranden inom datasystem Daniel Kade har presenterat ny forskning om virtuell verklighet. Daniels forskning visar att så kallad virtuell verklighet – som används i filmindustrin – också kan användas för att öka personalsäkerhet och minska kostnaderna för tillverkning inom industrin.

Tillsammans med skolor i Västmanland ska forskare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, undersöka hur lärare skulle kunna använda sociala medier som ett verktyg i undervisningen. Det finns ingen forskning kring detta område sedan tidigare – här är MDH verkligen först ut, med hjälp av medel från Länsstyrelsen i Västmanland.

Energimyndigheten finansierar ett forskningsprojekt där forskare från akademin för ekonomi, samhälle och teknik ska analysera hur energiflödena ser ut på Rocklundaområdet i Västerås. Tillsammans med AB Arvid Svensson och Rocklunda Fastigheter vill MDH-forskarna skapa kunskap för att kunna fatta klokare beslut kring driften och energianvändningen på området.

2011 fick MDH vetenskapsområdet Vård och hälsa och 2012 invigdes vår forskarutbildning i hälsa och välfärd. Nu har den första doktoranden Manaporn Chatchumni, disputerat. Manaporn har i sin forskning kommit fram till att en mer personcentrerad vård skyndar på återhämtningen efter operation.

För dig som är intresserad av MDH:s forskning har jag två tips:

  1. Håll koll på mdh.se – där publiceras artiklar om vår forskning och hur den bidrar till att samhället kan utvecklas.
  2. Den 30 september är det dags för årets ForskarFredag. Är du i Västerås den dagen: anmäl dig att sitta med i publiken på Forskar Grand Prix, tävlingen där några av våra forskare tävlar i att presentera sin forskning på ett fängslande och inspirerande sätt. Är du i Eskilstuna? Då kan du ta del av intressant forskning under hela dagen. Det är med stolthet jag läser programmet för ForskarFredag. MDH har verkligen många forskare som vill visa upp sin forskning och dela med sig av sin verksamhet.

forskar_grand_prixEric Hansen är en av MDH:s forskare som har deltagit i Forskar Grand Prix.

Läs mer om ForskarFredag 2016

/ Paul Pettersson

Ta chansen och nominera din kandidat till hedersdoktor vid MDH

En hedersdoktor är en person som MDH antingen redan har en nära kontakt med eller gärna vill knyta kontakt med. Våra hedersdoktorer bidrar med nya perspektiv till våra studenter, forskare och lärare och en bred och djup kunskap inom sitt område.

Traditionen med hedersdoktorer, som har funnits vid MDH sedan 2002, handlar också om att fortsätta stärka vårt varumärke och öka kunskapen och kännedomen om högskolan som en stark forskningsaktör och en viktig utbildare av för samhället viktiga yrken.

Vår lista över hedersdoktorer börjar bli riktigt lång med elva kvinnor och elva män. Nu är det dags att lägga till fler namn. Det är medarbetarna vid högskolan som nominerar kandidater och fakultetsnämnden som fattar beslut. Vid Akademisk högtid den 28 april 2017 promoveras sedan vår nya hedersdoktor.

Den här gången är datumet den 10 juni viktigt att komma ihåg  – det är sista dagen att skicka in förslag. Så alla medarbetare: var med och påverka vem MDH utser som årets hedersdoktor! Ni hittar information om hur ni går tillväga för att nominera på vår internportal.

Björn Stigson och Bo Kjellen vid hedersdoktorernas dag 2012Björn Stigson och Bo Kjellén vid Hedersdoktorernas dag 2012.

/ Paul Pettersson

Flera kvitton på att MDH är en högskola i framkant

MDH är sedan 2013 Preferred Research Partner hos Volvo, en långsiktig samverkan med fördelar för båda parter. Avtalet gäller Inbyggda system och Produktionsteknik, två inriktningar där MDH har haft en utbredd samverkan med Volvo sedan många år – både inom grundutbildningen och forskningen.

Tack vare att de senaste tre avtalsåren har varit så framgångsrika, förlängs det nu med ytterligare tre år, något som firades stort på campus Eskilstuna idag. Och imorgon fortsätter firandet på campus Västerås, bland annat med invigning av  vårt nya Volvo-laboratorium.

MDH har strategiska avtal med flera aktörer, både inom den privata och den offentliga sektorn. Samhällskontraktet kanske är det som är mest känt, där högskola, landsting och kommuner i Sörmland och Västmanland tillsammans arbetar för att utveckla regionen. Att parter som dessa och som ABB, Westinghouse, Regionförbundet Sörmland, Bombardier, Västmanlands kommuner och landsting, Eskilstuna energi och miljö, Mälarenergi, Vafab miljö och Volvo, satsar på strategisk samverkan med MDH är verkligen ett kvitto på att vår verksamhet ligger i framkant, både inom utbildningen och forskningen.

Flera kvitton på att MDH har en hög profil när det gäller just kvalitet har kommit den senaste tiden. Häromdagen kom beskedet att EU-kommissionen beviljar MDH 60 miljoner kronor för att leda ett forskningsprojekt som ska utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras.

Ett annat exempel är det nya forskningsprojektet inom hälso- och välfärdsteknik som ska starta vid MDH. Det är alla Sveriges hjälpmedelsverksamheter som, första gången, går samman och gemensamt finansierar ett forskningsprojekt på det här sättet.

Tidigare den här månaden blev det också klart att KK-stiftelsen finansierar en ny företagsforskarskola vid MDH, ITS ESS-H. Tillsammans med flera företag som jobbar med tillförlitliga sensorsystem för främst hälsoteknik ska MDH utveckla teknik som kan effektivisera morgondagens hälsovård.

Imorgon fortsätter som sagt firandet av vårt förlängda avtal med Volvo, men MDH har verkligen ännu mer att fira tack vare alla dessa kvitton på att högskolan är en samverkanspart att räkna med.

IMG_3689 (2)

Förlängning av Volvo-avtalet! Här med Anna Bärgård MDH, Monica Ringvik Volvo, Yvonne Eriksson MDH och Urban Wass Volvo

/ Paul Pettersson

 

Världens ledare och hållbar utveckling i fokus på årets Hedersdoktorernas dag

Karl-Henrik Robrt_coverDen 28 april arrangerar MDH Hedersdoktorernas dag, den dag vi varje år uppmärksammar våra hedersdoktorer och vetenskapen här vid MDH. I år har vi valt temat ”Vägen till ett hållbart samhälle” och ser fram emot att välkomna hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt. Han utsågs till hedersdoktor vid MDH 2008 för sitt arbete med att öka kunskapen kring hållbar utveckling  i samhället. Han är kanske mest känd för att vara grundare av organisationen ”Det naturliga steget” och är en av de personer som verkligen har påverkat politiker, akademiker och organisationer i hållbarhetsfrågan. Då det också är en fråga som är viktig för MDH hoppas jag att många studenter och medarbetare tar möjligheten att lyssna på vår hedersdoktor.

Årets Hedersdoktorernas dag bjuder också på en ny programpunkt. Förutom Karl-Henriks  föreläsning, där han utgår ifrån tanken att den största utmaningen för planetens överlevnad är att världens ledare tar frågan om hållbar utveckling på allvar, blir det också en paneldiskussion med representanter från akademi, samhälle och näringsliv. Från MDH deltar Emma Nehrenheim, docent och universitetslektor i miljöteknik och Clas Eriksson, professor i nationalekonomi.

I panelen sitter också Johan Wennhall, processägare för social hållbarhet i Västerås stad, Niklas Gunnar, affärsområdeschef Värme på Mälarenergi AB och Mats Tapper, regionchef för Peab Bostad i Västerås.

En större grupp forskare kommer sedan tillsammans med panelen att ha rundabordssamtal ledda av högskolans dekan Lene Martin.

Föreläsningen och paneldiskussionen hålls i sal Alfa klockan 13.15-14.30 på MDH i Västerås den 28 april. Efteråt bjuds alla på fika och då finns också möjligheter att ställa frågor. Jag ser fram emot en intressant dag med spännande diskussioner och frågor. Vi ses där!

/ Paul Pettersson