Rösta i valet till nämnd och utskott – påverka utbildningen och forskningen vid MDH

Under den här veckan är det så dags för högskolans val av ledamöter till fakultetsnämnden och utskotten. Med ett MDH-övergripande perspektiv bevakar och arbetar de med innehållet och kvaliteten i vår utbildning och forskning. Ett minst sagt viktigt uppdrag!

Det funkar så att ledamöterna i nämnden och de tre utskotten (utbildning, forskning och utbildning på forskarnivå) röstas fram av sina kollegor. Våra fyra akademier finns representerade och genom den här veckans val kommer lärarrepresentanterna att komma från de fyra kollegierna Hälsa, Ekonomi, Teknik och Utbildning – som är en väsentlig aspekt i vår nya forsknings- och utbildningsstrategi. I nämnd och utskott sitter också student- och doktorandrepresentanter. I nämnden finns också externa ledamöter som en viktig koppling till vårt omgivande samhälle.

Idag börjar valet och pågår fram till fredag den 21 oktober. Jag vill uppmana dig som får, att rösta på de kandidater som du tycker ska representera dig och kollegiet de kommande åren. Att rösta i valet till fakultetsnämnden och de tre utskotten är verkligen att vara med och påverka utbildningen och forskningen vid MDH!

På vår internportal finns alla kandidaterna presenterade, så gå in där och läs innan du lägger din röst!

hogtid_bloggbildBilder från akademisk högtid 2013

/ Paul Pettersson

Hedrad, glad och stolt

Sedan nästan nio månader tillbaka har jag varit vikarierande rektor för MDH. Idag kom så beslutet från regeringen att utse mig till rektor under en period på sex år. Jag känner mig hedrad, glad och stolt att nu få leda MDH – för mig känns det verkligen som ett avstamp.

Jag har jobbat på MDH i tio år nu och valde den här högskolan för att här uppskattas verkligen tillämpad och samverkande forskning. För MDH är samverkan en självklarhet på ett sätt som jag inte har upplevt vid andra lärosäten.

MDH:s roll som kompetensförsörjare i regionen är mycket viktig och det är med stolthet som jag ser att våra studenter verkligen bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft och lösa de utmaningar som samhället står inför.

Den forskning som bedrivs inom högskolan, ofta i samverkan med företag och offentlig sektor, är nära kopplad till våra utbildningar. Den är samhällsrelevant och i vissa områden världsledande.

Jag ser några områden som särskilt viktiga för MDH de kommande åren. Vi ska knyta samman vår utbildning och forskning betydligt närmare än i dag, genom fyra sammanhållna kollegier. Vi ska fokusera på digitalisering som kommer att ha verkan på både sättet som vi arbetar på och sättet som vi utbildar våra studenter på. Och vi ska jobba mer med profilering, bland annat med anledning av den nya regionindelning som regeringen har presenterat. Att fortsätta öka vår forskningsfinansiering är också en viktig fråga.

För mig är det viktigt att ha roligt på jobbet och här på MDH finns det en glädje som smittar. Här finns också en stark drivkraft och kompetens som gör att jag verkligen ser fram emot att leda den här samproducerande högskolan de kommande sex åren.

mdh_bilder/ Paul Pettersson

Stor uppslutning på Forskarfredag

I fredags arrangerades årets Forskarfredag runt om i landet. En viktig aspekt av den forskning som bedrivs här vid högskolan, är att se till att göra den känd för allmänheten och Forskarfredag är verkligen ett bra tillfälle för just detta. Från MDH deltog flera forskare med en mängd föreläsningar, webbinarium, filmvisning och visning av konkreta forskningsresultat.

På eftermiddagen hölls tävlingen Forskar Grand Prix där det gäller att kommunicera sin forskning på bästa sätt. I år deltog forskarna Elaine Åstrand, Caroline Eklund, Richard Thygesen, Jakob Eklund och Martina Norling. Var och en presenterade sin forskning på fyra minuter och sen gjorde juryn sin bedömning och publiken röstade. Den som till sist kammade hem segern var Caroline Eklund som kommer att representera MDH i riksfinalen i Stockholm den 29 november. Grattis Caroline!

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som på olika sätt var med och bidrog till att över 900 personer tog del av MDH:s forskning och kunskap. Vilken uppslutning – både av medarbetare, besökare och media!

forskarfredagCaroline Eklund, Mehrdad Darvishpour och Magnus Otterskog – några av de MDH-forskare som deltog på Forskarfredag.

Läs gärna artikeln på mdh.se om Forskarfredag

/ Paul Pettersson

Hurra för högskolebiblioteket!

Idag var jag en av många som firade att Högskolebiblioteket har ett nytt bibliotekssystem, något som uppmärksammades på båda våra campusorter. Biblans verksamhet är verkligen ett nav för MDH:s studenter, forskare och lärare och erbjuder både en inspirerande arbets- och studiemiljö och en mängd med verktyg, databaser och support.

Under våren har högskolebiblioteket på campus Västerås fått en rejäl ansiktslyftning med många nya studieplatser, tysta zoner, ny belysning och en mer ”loungeaktig” känsla. Den nya miljön verkar vara mycket uppskattad – det är alltid mycket studenter på plats som sitter själva och läser eller pluggar tillsammans. Kul att det blev så bra!

De pampiga lokalerna på vårt biblioteket i Västerås fylldes under fredagen dessutom av skön musik, framförd av de duktiga studenterna från vårt kammarmusikprogram. Jag hade tyvärr inte möjlighet att stanna kvar och lyssna, men varje gång jag tar del av deras framträdanden i olika sammanhang – till exempel på avslutningshögtiden, på akademisk högtid, på lunchkonserter – blir jag lika stolt. Tänk vilka talanger som studerar här hos oss!

biblioteketHögskolebibliotekets chef Lisa Petersen håller tal under firandet av det nya bibliotekssystemet.

/ Paul Pettersson

Nya perspektiv i högskolestyrelsen

I går och idag var det dags för högskolestyrelsen att träffas för första gången den här terminen. Vi brukar ses två dagar på ett internat så här efter sommaren, vilket är bra för då får vi verkligen tid att diskutera viktiga frågor för MDH.

I april blev det ju klart med några nya ledamöter till vår styrelse, där några är ganska nya för den svenska högskolesektorn. Därför inleddes internatet denna gången med presentationer av högskolans verksamheter och hur vi styrs – både externt och internt.

Att vi har både styrelseledamöter med stor erfarenhet och kunskap kring våra typer av frågor och ledamöter som är lite nyare inom området, men med stora erfarenheter från andra områden, ser jag som något bra. Diskussionerna lyfter och blir kreativa och givande och fler perspektiv kommer in.

Under dag 2 diskuterade vi bland annat MDH:s långsiktiga mål som är en viktig del i den nya forsknings- och utbildningsstrategi som börjar att gälla efter årsskiftet. Styrelsen, som planeras fatta beslut om de långsiktiga målen vid nästa styrelsemöte, bidrog med flera viktiga synpunkter och förslag. Även projektet nytt campus Eskilstuna fanns med på agendan som en informationspunkt.

Styrelsen fick också information om vår verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering för andra kvartalet 2016. Dessutom gavs en första snabb analys av budgetpropositionen, som inte verkar innehöll några överraskningar för MDH:s del. Dock återstår att djupare analysera budgetpropositionens innehåll.

Läs mer om vilka som sitter med i MDH:s styrelse

marie_styrelseavtackning

För MDH:s förvaltningschef Marie Eriksson var det sista styrelsesammanträdet innan pension. Jag och ordförande Liselott Hagberg passade på att tacka Marie för alla år på MDH.

/ Paul Pettersson

Med stolthet tar jag del av MDH:s forskning

Vid MDH bedrivs, minst sagt, spännande forskning. Under de två senaste veckorna har jag kunnat läsa artiklar på mdh.se om flera exempel på hur MDH:s forskare och doktorander bidrar till samhällets utveckling. Kolla bara på det här:

Industridoktoranden inom datasystem Daniel Kade har presenterat ny forskning om virtuell verklighet. Daniels forskning visar att så kallad virtuell verklighet – som används i filmindustrin – också kan användas för att öka personalsäkerhet och minska kostnaderna för tillverkning inom industrin.

Tillsammans med skolor i Västmanland ska forskare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, undersöka hur lärare skulle kunna använda sociala medier som ett verktyg i undervisningen. Det finns ingen forskning kring detta område sedan tidigare – här är MDH verkligen först ut, med hjälp av medel från Länsstyrelsen i Västmanland.

Energimyndigheten finansierar ett forskningsprojekt där forskare från akademin för ekonomi, samhälle och teknik ska analysera hur energiflödena ser ut på Rocklundaområdet i Västerås. Tillsammans med AB Arvid Svensson och Rocklunda Fastigheter vill MDH-forskarna skapa kunskap för att kunna fatta klokare beslut kring driften och energianvändningen på området.

2011 fick MDH vetenskapsområdet Vård och hälsa och 2012 invigdes vår forskarutbildning i hälsa och välfärd. Nu har den första doktoranden Manaporn Chatchumni, disputerat. Manaporn har i sin forskning kommit fram till att en mer personcentrerad vård skyndar på återhämtningen efter operation.

För dig som är intresserad av MDH:s forskning har jag två tips:

  1. Håll koll på mdh.se – där publiceras artiklar om vår forskning och hur den bidrar till att samhället kan utvecklas.
  2. Den 30 september är det dags för årets ForskarFredag. Är du i Västerås den dagen: anmäl dig att sitta med i publiken på Forskar Grand Prix, tävlingen där några av våra forskare tävlar i att presentera sin forskning på ett fängslande och inspirerande sätt. Är du i Eskilstuna? Då kan du ta del av intressant forskning under hela dagen. Det är med stolthet jag läser programmet för ForskarFredag. MDH har verkligen många forskare som vill visa upp sin forskning och dela med sig av sin verksamhet.

forskar_grand_prixEric Hansen är en av MDH:s forskare som har deltagit i Forskar Grand Prix.

Läs mer om ForskarFredag 2016

/ Paul Pettersson

Ny termin och studenterna är tillbaka

Så där ja – nu är allt som det ska vara här på MDH igen – studenterna är tillbaka. Vi som jobbar på MDH får välkomna alla de nya studenterna som fyller våra lokaler med nyfikenhet, glädje och nervositet.

Första av allt vill jag därför hälsa alla nya studenter varmt välkomna till MDH. Jag hoppas att ni ska få en härlig och lärorik studietid hos oss. Jag vill också passa på att tipsa er om att ta vara på alla de viktiga kontakter med omvärlden som MDH erbjuder. De är inte bara sådant som ger bra meriter; det är erfarenheter som hjälper dig på resan mot drömjobbet. Glöm heller inte att ha roligt när du pluggar. Ta del av studentlivet, engagera dig i någon studentförening och skaffa vänner för livet!

Under den senaste veckan har våra nya internationella studenter anlänt och för att de ska känna sig välkomna och snabbt komma på plats, arrangerar MDH så kallade ”reception days”. Då finns Mälardalens studentkår, Bostad Västerås, som vi samarbetar med kring studentbostäder, och MDH-medarbetare på plats för att hjälpa och svara på frågor.

Den 24 och 25 augusti arrangerades den stora internationella introduktionen. De internationella studenterna fick information om Sverige, våra campusorter, sin akademi, studenthälsan, högskolebiblioteket och mycket mer. Självklart hade vi en paus för en ”Swedish fika”.

Den 25 och 26 augusti samlades MDH:s nya nationella studenter för introduktion på våra campus. Vid introduktionen i Eskilstuna hälsade Pia Lindberg, chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation välkommen och i Västerås stod Damir Isovic, chef för akademin för innovation, design och teknik, för välkomsttalet. Under introduktionsdagarna fanns också Cesam, studenthälsan, IT-sektionen och studentkåren på plats tillsammans med  linjeföreningarna som guidade de nya studenterna runt på våra campus.

Kollage

Nu kör vi igång höstterminen! Och återigen välkommen till alla våra studenter!

/ Paul Pettersson